Wij werkten graag samen met deze partners:

Ab-c media, utrecht. Culturele en educatieve toepassingen van nieuwe media.

Ename Expertise Centrum, Ename (B). Public Archeology and Heritage Presentation

Domplein - De voorbereidingen voor

DOMunder

Arizona State university

Epoch-net - internationale samenwerking voor erfgoedonderzoek

archeologic